Nazaj na spletno stran EU Kid's Corner Povezave Pogosto zastavljena vprašanja Prijava

OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica

Pregled rezultatov prejšnje igre:

Osnovna šola v Radovljici nosi ime znanega dramatika, pesnika, zgodovinarja in šolnika  Antona Tomaža Linharta. Šolo v letošnjem letu obiskuje 936 učencev in prav vsi bodo sodelovali v kampanji Prometne kače. Na matični šoli je 810 učencev, v podružnični šoli v Ljubnu 54 in na podružnični šoli v Mošnjah 72 učencev. Ker je oddelkov veliko, bodo na predmetni stopnji in na podružnicah narisali svoje prometne kače, tako da ima naša prva kača že tri »ta mlade«.

Zgradba matične šole stoji nekoliko odmaknjena od središča kraja, v bližini so travniki, polja in gozdiček Obla gorica. Veliko naših učencev je vozačev, med 30 in 40% jih v šolo prihaja s šolskim avtobusom ali organiziranim prevozom s šolskim kombijem. Dom večine učencev naše šole pa je od šole oddaljen le 500 – 1000 m, pa vendar se nekateri učenci v šolo ne odpravijo peš ali s kolesom, ampak jih v šolo z avtomobilom pripeljejo starši. To vpliva na močno povečan promet v neposredni okolici šole, kar vpliva na večjo prometno ogroženost učencev, večje onesnaženje in slabšo psihofizično pripravljenost učencev. V kampanjo smo se vključili, ker želimo spodbuditi otroke in starše, da bi otroke usmerjali k hoji, kolesarjenju, uporabi javnega prevoza ali souporabi avtomobila za pot v šolo in iz nje. S to kampanjo želimo, da se otroci bolj zavedajo svoje okolice in razvijejo spretnosti, potrebne za varno udeležbo v cestnem prometu ter izboljšajo svojo sposobnost predvidevanja ravnanja drugih udeležencev v prometu. Poleg tega hoja in kolesarjenje prispevata k priporočeni dnevni telesni aktivnosti, ki jo otroci potrebujejo. Zmanjšuje tudi zastoje in pomanjkanje parkirnih mest v okolici šole.

Tudi letos je teden mobilnosti povezal na tisoče evropskih mest, čemur se je pridružila tudi OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica s podružnicama. Učence smo spodbujali k pametni in trajnostni mobilnosti.V tem tednu smo začeli z aktivnostmi igre Prometna kača, ko smo trajnostnim prihodom namenili še več pozornosti in uspešno izvedli akcijo »Peš v šolo«. Otroke smo iz različnih predelov Radovljice pospremili učitelji, akciji pa so se kot spremljevalci pridružili tudi župan Občine Radovljica, g. Ciril Globočnik, ravnateljica šole, ga. Zlata Rejc in namestnica, ga. Anita Hrovat.

Igro Prometna kača smo v strnjeni obliki na naši šoli izvajali od 2. oktobra 2017 do 13. oktobra 2017. V teh tednih smo se trudili, da je bilo v okolici šole čim manj avtomobilov. V tem obdobju smo na matični šoli za učence od 1. do 5. razreda pripravili tudi športno in zabavno dopoldne, kjer so se učenci razgibali in uživali na dvajsetih »postajah« športnih iger, učenci predmetne stopnje pa so krepili moči tudi tako, da so se v sklopu programa športnih dni povzpeli na bližnje vzpetine in uživali v dobri družbi in lepem vremenu. Za učence 5. razredov so se začele kolesarske vaje, zato smo z njimi vsak dan v popoldanskem času kolesarili in se urili na spretnostnem in prometnem poligonu.  

Želimo si, da bi si tako otroci kot tudi njihovi starši še naprej prizadevali za aktivno in varno ter okolju prijazno uporabo trajnostnih načinov pri prihajanju v šolo in iz nje. Pri teh prizadevanjih upamo, da bo tudi naša občina še naprej podpirala naše aktivnosti z zagotavljanjem čim bolj varnih šolskih poti in razvijanjem trajnostne prometne infrastrukture v občini.

Rezultat

77%
23%
6%
0%
32%
6%
34%
Predhodna evalvacija
83%
17%
9%
0%
30%
8%
36%
Teden izvajanja igre
83%
17%
10%
0%
32%
6%
36%
Naknadna evalvacija
  • Hoja
  • Kolesarjenje
  • Avtobus
  • Vlak/tramvaj/podzemna železnica
  • Souporaba avtomobila
  • Avtomobil

Fotografije