Nazaj na spletno stran EU Kid's Corner Povezave Pogosto zastavljena vprašanja Prijava

Nacionalni rezultati

Diagram v zgornjem desnem kotu te spletne strani prikazuje prihranke CO2 , ki jih je uspelo doseči v sklopu Prometne kače, merjeno, ko se je način potovanj spremenil (od uporabe avtomobila do potovanj na trajnosten način). Vrednosti CO2  na dnu prikazujejo tone prihranjenega CO2, predvsem je to enakovredno številu drevesnih sadik, ki bi jih bilo treba zasaditi za izravnavo te količine CO2. Simbol drevesa na vrhu kaže napredek pri doseganju cilja glede prihrankov CO2, listi se obarvajo zeleno, kadar gre za napredek v smeri varčevanja in cilja, ki smo si ga zadali.

_________________________________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2015 – 2016 (na projektni ravni)

Dokazi kažejo, da kampanja Prometne kače uspešno povečuje trajnostne načine prevoza in zmanjšuje emisije CO2. Prihranki v drugem letu kampanje so dosegli 1,218,550 kilometrov avtomobilskih voženj in 198 ton CO2. Znesek trajnostnih potovanj v času kampanje se je povečal s prvotnih 61% na 76%. Tri tedne po koncu kampanje je ta številka dosegla 75%, kar kaže na večje število trajnostnih potovanj v primerjavi z osnovno / prvotno raven.

graf-2015-2016-rezultati

Infografika za drugo šolsko leto (2015-2016) vsebuje informacije o tem, koliko mest, šol in razredov je sodelovalo.

ŠOLSKO LETO 2015 – 2016 (NA RAVNI SLOVENIJE)

slovenia-2015_2016

_________________________________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2014 – 2015 (na ravni Slovenije)

Rezultati izvajanja kampanje Prometna kača v prvem šolskem leta 2014/2015:

Ozadje
V šolskem letu 2014/2015 se je skupno 44 šol iz 38 mest vključilo v kampanjo Prometne kače, ki je obsegala 3.172 učencev. Od 44 šol je 31 šol iz 30 mest izvajalo igro, skupaj je to 5.045 učencev. Neskladje v številu učencev je zaradi številnih šol, ki niso vključile števila učencev, ki zvajajo igro, že v fazi registracije. Kljub temu so rezultati še vedno veljavni, saj so v izračun všteti učenci, ki so izvajali igro in spremljali svoje rezultate.

Rezultati
Od 31 šol je 27 (87%) šol predložilo 90% ali več podatkov, povzetek v sliki:

Brez naslova-1

Slovenske šole kažejo tipičen rezultat, kar lahko vidimo, če primerjamo podatke pridobljene med igro in končno evalvacijo. Na splošno so bile zelo uspešne pri povečanju trajnostnih potovanj med in po igri s 15% razliko med podatki iz predhodne in končne evalvacije.
Spodnja tabela prikazuje razdelitev deleža prevoza med učenci. Podrobnejša analiza je na voljo spodaj pod rezultati:

Brez naslova-2

V smislu načina prevoza je uporaba avtomobilov padla s predhodnih 2027 na 904 učencev med kampanjo. To število se je povečalo na 1.180 po koncu akcije, kar je še vedno precej nižja vrednost od začetne ravni. Na drugi strani pa se je število učencev, ki si delijo avtomobil za potovanje v šoli povečalo od predhodnih 363 do 700 v času kampanje in po koncu igre zopet padlo na 651.
V zvezi z javnim prevozom se je število učencev, ki potujejo z avtobusom zmanjšalo s predhodnih 1.002 na 926 med kampanjo in nato padlo na 901 učencev po koncu tekme.
V smislu aktivnih načinov prevoza je predhodno 1.255 otrok peš prihajalo v šolo, v obdobju, ko je potekala igra se je to število povečalo na 1.861. Vendar pa je le rahlo zadržanje učinka prišlo po koncu kampanje, saj je le 1.416 učencev prihajalo v šolo peš.
Spodnji graf prikazuje razdelitev transportnih načinov pred, med in po kampanji:

 

Brez naslova-3

 

 

 

V obdobju izvajanja igre se je privarčevalo 65.272 kilometrov za posamezne vožnje z avtomobilov in 6,9 ton CO2. Raven prihrankov se je po koncu kampanje zmanjšala na 60.378 kilometrov posameznih potovanj in 6,4 ton CO2. Prihodnji dnevni prihranki so 4.025 kilometrov posameznih potovanj na dan ali 0,86 kilometrov na učenca na dan. Na splošno so rezultati zadovoljujoči. Očitna je velika sprememba načina prevoza med igro, prav tako je opazen zadrževalni učinek po koncu kampanje. Čeprav je zadrževalni efekt opazen le v smislu souporabe avtomobila in posamezne uporabe avtomobila, je število učencev, ki še naprej potujejo v šolo s pomočjo trajnostnih možnosti, še posebej spodbudno.