Späť na hlavnú stránku Odkazy Často kladené otázky (FAQ) Prihlásenie

Pakostov, ZŠ Pakostov

Pozrieť výsledky predchádzajúcich kôl kampane:

Základná škola v Pakostove sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojila do kampane “S hadom na zebre”. Žiaci počas dvoch týždňov s veľkým záujmom dochádzali do školy na bicykli. Osvojili si zásady bezpečného správania cyklistu a zvládli techniku jazdy.

Teoretické vedomosti z oblasti dopravnej výchovy žiaci získavali formou prezentácií na interaktívnej tabuli, pracovných listov aj počas vyučovacích predmetov prírodovedy a prvouky. V rámci ŠKD si vyrobili dopravné značky, ktoré použili pri nácviku piesne “Na ceste” od Mira Jaroša, kreslili si svoj bicykel, hrali rôzne hry a naučili sa popísať časti bicykla.

Dňa 30.09. – v piatok, urobili sme si v našej škole “Cyklistický sviatok”. Žiaci súťažnou a zábavnou formou zvládli tieto aktivity : jazda slalom, brzdenie na stanovenom mieste, jazda po rovnej čiare, koncert zvončekov, karneval na bicykloch. V závere každý žiak získal Kartu Sagana, diplom “Super Cyklista” a sladkú medailu.

Výsledok

  • Chôdza
  • Bicyklovanie
  • Autobus/Trolejbus
  • Vlak/Električka
  • Spolujazda autom
  • Auto

Obrázky