Späť na hlavnú stránku Odkazy Často kladené otázky (FAQ) Prihlásenie

Odkazy

Kampaň S hadom na zebre – národné kontaktné miesto pre Slovensko:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Česká republika
http://www.cdv.cz

v spolupráci s

OZ Mulica
Bláhova 21
01004 Žilina – Bánová
http://www.mulica.sk

 

Ďalšie programy na podporu bezpečných a šetrných ciest do školy, Environmentálné programy, dopravná výchova

Zelená škola

Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. V roku 2003 získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj.

Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.

Nadácia Ekopolis

Víziou Nadácie Ekopolis je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej vývoj a za stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa do správy vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácií.

Od roku 2016 Ekopolis spolupracuje aj na tvorbe inštitucionálnych plánov mobility.

Bona via

Bona via je špeciálny grantový program, zároveň fond, ktorý podporuje dopravnú výchovu detí a mládeže a zlepšenie bezpečnosti na cestách.

Stránka Cyklodoprava

Stránka sa dlhodobo venuje podpore udržateľných módov dopravy, najmä cyklistickej. Na stránke je tiež možné nájsť množstvo rád a materiálov z oblasti dopravnej výchovy, dopravnej politiky a legislatívy.