Späť na hlavnú stránku Odkazy Často kladené otázky (FAQ) Prihlásenie

Rozšírená verzia- sprievodné aktivity

Základná verzia hry S hadom na zebre je minimum, čo požadujeme, aby škola urobila. Každú zapojenú školu však podporíme v jej snahe zapojiť sa do rozšírenej verzie, pri ktorej celá škola dáva dôraz na udržateľnú (a bezpečnú) mobilitu či už počas trvania kampane, alebo aj počas celého školského roka.

K hre môže byť pripojených množstvo rozmanitých aktivít, diskusií, alebo materiálov. Je to zábavná forma, ako obohatiť klasické učebné osnovy matematiky, telesnej výchovy, fyziky, histórie, zemepisu, literatúry atď.
Výsledky hry môžu mať väčší dopad, ak škola plne prijme udržateľný spôsob dopravného správania. Vďaka prepojeniu s ostatnými aktivitami, získaním pomoci od iných organizácií, alebo zainteresovaných inštitúcií (mestského zastupiteľstva, polície, dopravných odborníkov, lokálne obchody, atď.), môžete zvýšiť udržateľné dopravné návyky žiakov.

Rozšírené / luxusné aktivity môžu zahŕňať :

 • Hodiny dopravnej výchovy navyše
 • Mapovanie bezpečných ciest do školy
 • Deň bez áut
 • Cyklistický tréning na školskom ihrisku alebo v priestore školy
 • Deň dopravnej výchovy na bicykli, alebo bicyklový deň na školskom dvore
 • Koncert bicyklových zvončekov
 • Bábkové predstavenie na motívy dopravy
 • Karneval na bicykloch
 • Bicyklový workshop zameraný na opravu, zlepšovanie bicyklov
 • Prednáška policajtov o doprave priamo v škole
 • Leštenie topánok a umývanie bicyklov
 • Výstava obrázkov žiakov na určitú tému