Späť na hlavnú stránku Odkazy Často kladené otázky (FAQ) Prihlásenie

Často kladené otázky (FAQ)

Ako môžem zorganizovať hru „S hadom na zebre“ v našej škole, v mojom okolí, alebo mojom meste?

Komunity a mestá sa môžu stať lokálnymi partnermi projektu. Ich úlohou je propagácia a praktická organizácia kampane na mieste jej konania. Ak sa chcete zapojiť, kontaktujte nás prosím: tsg@cdv.cz, martibolo@gmail.com nebo tel. +421 907 461 232

Je zapojenie sa do hry spoplatnené?

Nie, do kampane sa môže bezplatne zapojiť 60 škôl na Slovensku v rámci tohto IEE projektu.

Kedy a koľko dát potrebuje škola získať? Ako majú byť tieto dáta zozbierané?

Zapojená škola má zbierať dáta pred, počas a aj po skončení kampane. Celkovo by mali byť dáta zhromažďované 12 dní. Informácie sú zbierané samostatne v každej triede jednoduchou metódou „ruky hore“ – t.j. žiak sa prihlási, ak absolvoval cestu do školy bicyklom, peši, verejnou dopravou, spolujazdou so spolužiakom.

Ako motivovať učiteľov, aby robili prieskum „ruky hore“?

Je potrebné monitorovať progres a stanovené ciele. Prieskum o spôsobe dochádzania detí do školy môže učiteľ urobiť ako prvú vec každé ráno súčasne so zaznamenávaním dochádzky žiakov do školy v daný deň. Taktiež je možné zapojiť deti a dovoliť malej skupinke žiakov alebo jednému žiakovi ísť do každej participujúcej triedy a vykonať daný prieskum/zisťovanie.

Prečo si má škola nastaviť vlastné ciele?

Každá škola si nastavuje vlastné ciele. Toto je dôležité povedať žiakom a vysvetliť im, akú zmenu dopravného správania môžu dosiahnuť na úrovni školy. Samozrejme je potrebné si stanoviť realistické ciele, aby žiaci aj učitelia cítili, že sú schopní uskutočniť danú zmenu.

Prečo nemôže dať škola bod tomu, kto cestuje do školy autom?

Žiaci získavajú body (farebné samolepky) za dochádzanie udržateľným spôsobom. V tom tkvie sila kampane. Deti to motivuje k uprednostňovaniu udržateľných spôsobov dopravy pre cestovanie do školy.

Čo ak dieťa využije viac ako jeden spôsob dopravy pre cestu do školy?

Počíta sa časovo dlhšia cesta.

Musia za zapojiť všetky triedy školy?

Nie. Je možné, že sa do hry zapojí len časť školy (niekoľko tried).

Čo sa myslí pod pojmom „spolujazda autom“?

Spolujazda znamená, že jeden automobil dovezie do školy viac detí (z rôznych rodín). Spolujazda má v kampani svoje opodstatnenie najmä v dopravne exponovaných miestach veľkých miest, pri školách, kde dochádzanie detí automobilom je veľmi rozšírené (kvôli obavám o bezpečnosť detí v intenzívnej premávke ich rodičia vozia čo najbližšie ku škole). Pokiaľ sa teda rodiny bývajúce blízko seba dohodnú a jedno auto zvezie do školy aj deti z ďalších rodín, stále je to prínos oproti pôvodnej situácii, kedy dieťa z každej rodiny ide iným vozidlom. V konečnom dôsledku to pomôže o niečo znížiť premávku aj v bezprostrednej blízkosti školy a prispeje to k bezpečnosti premávky.

Čo máme robiť s materiálmi po tom, čo sme dohrali hru?

Pokiaľ chcete hrať hru opakovane, prosím kontaktujte nás (na e-maily: tsg@cdv.cz). Pokiaľ hru už hrať nechcete, zašlite nám prosím plagát hada aj všetky nepoužité materiály späť na adresu:
OZ Mulica, Bláhová 21, 010 04 Žilina (do rúk Mariána Gogolu)

Čo keď škola nemá prístup k internetu?

Pokiaľ škola nemá prístup k internetu, vyplňte prosím triedne formuláre v tlačenej podobe a zašlite nám ich poštou na adresu: OZ Mulica (do rúk Mariána Gogolu), Bláhova 21, 010 04, Žilina.

Koľko potrebujeme veľkých zelených samolepiek?

Spočítate ich tak, že vynásobíte počet tried, ktoré sa hry zúčastňujú, s počtom dní trvania kampane, teda číslom 10.

Ako sa rieši absencia detí v triede počas hry?

Druh dopravy do školy sa zisťuje len u detí aktuálne prítomných daný deň v škole, absencie sa nezapočítavajú. Takže aj celkový počet ciest do školy, z ktorého sa potom počíta podiel udržateľných ciest do školy, sa takto môže meniť (v on-line verzii sa to automaticky vypočíta).

Ako hrať TSG 2.0?

Školy môžu hrať rôzne verzie hry S hadom na zebre, verziu TSG 2.0 s použitím interaktívnej tabule alebo počítača. Tlačené materiály v tejto verzií už nie sú potrebné, čo znižuje náklady. Pre prístup k zobrazeniu na interaktívnej tabuli použite nasledovný postup:
1. Prihláste sa ako škola
2. Vyberte kartu prieskumu, napr. Predbežný prieskum, Prieskum počas kampane 1, Prieskum počas kampane 2, Následný prieskum
3. Stlačte Náhľad na interaktívnu tabuľu pri triede, ktorej dáta chcete vkladať

Pohľad na interaktívnu tabuľu

Pohľad na interaktívnu tabuľu

Kde sa odzrkadľuje zobrazuje skóre?

Verzia hry TSG 2.0 ponúka možnosť dosahovania vyššieho skóre, lepšieho výsledku. Táto funkcionalita bola doplnená do hlavičky stránky každej školy. Čím viac udržateľných ciest teda škola vykoná, tým čistejšie bude mesto na obrázku.
Pre zobrazenie použite nasledovný postu:
1. Prihláste sa ako škola
2. Vyplňte dáta aspoň z jedného prieskumu, začnite Predbežným prieskumom
Táto meniaca sa hlavička stránky sa zobrazuje iba po prihlásení sa školy.
Knipsel-3-300x219

Môže naša škola hrať S hadom na zebre znova?

Áno, môže. Školy zo Slovenska sa môžu do kampane zapojiť viackrát. Stačí ak sa opätovne prihlásia do svojho pôvodného konta a označia možnosť „Už sme hrali a chceme sa zapojiť znovu“. Následne stačí vybrať vašu škole v zozname a prihlásiť sa do nového kola.