Il-paġna prinċipali Links FAQ log in

In-Netwerk

In-Netwerk tal-Logħba tat-Traffiku (TSG Network) ġie stabbilit biex l-esperjenzi Ewropej ta’ din il-logħba, jiġu mxerrda mal-iskejjel ta’ madwar l-Ewropa u anke aktar. Il-fatt li dan in-netwerk ixerred il-kampanja, jestendi l-impatti tagħha u jippubblika r-riżultati u l-esperjenzi, iżomm din il-kampanja suċċessiva ħajja f’madwar 20 pajjiż.

In-Netwerk TSG hija mmexxija minn Mobiel 21 (Belġjum), mal-imsieħba WYG Ltd (Ingliterra), il-Konsulenti DTV (Olanda), Assoċjazzjoni taċ-Ċittadini Mobbli (Portugal), Konsultazzjoni tal-Proġett Ewropej (Franza), Klabb “Żvilupp Sostenibbli tas-Soċjetà Ċivili” (Bulgarija), Istitut tal-Edukazzjoni tat-Traffiku (Awstrija), Ċentru tar-Riċerka tat-Trasport (Repubblika Ċeka), Ċentru tas-Sorsi ta’ Enerġija Sostenibbli u t-tfaddil tagħhom (EL), Paragon Europe (Malta), SINERGIJA (Żvizzerija), Grupp tal-Istudji u tal-Alternattivi 21 (Spanja), Ċentru tal-Ambjent Reġjonali (Ungerija), Empreintes asbl (Belġjum),  In-Netwerk tal-Ibliet tal-Enerġija fir-Rumanija (Rumanija), Euromobility (Italja), Ċentru Ambjentali tal-Amministrazzjoni u Teknoloġija (Litwanja), u Rupprecht Consult (Ġermanja).