Il-paġna prinċipali Links FAQ log in

Riżultati

 

Tliet snin ta’ appoġġ tal-UE għan-netwerk TSG


STG Netwerk tippreżenta: Infografika gdida fuq ir-riżultati 2014-2017.

Min 2014, Traffiku Snake Game seħħet f’19-il pajjiż S’issa, l-ammont impressjonanti ta ‘177.587 studenti fi 1.192 iskejjel lagħbu l-logħba. L-iffrankar fl-UE kollha f’dan il-perjodu laħaq 2.458.853 kilometri ta ‘vjaġġi tal-karozzi u 397 tunnellata ta’ CO2. (* Ġbir ta ‘dejta 2014-2016, sena skolastika 2016-2017 mhumiex inklużi b’mod sħiħ kif huwa għadu għaddej).

Il-mira tal-proġett STG kien li jiġġeneraw bidla modali mal-(vjaġġar) l-imġiba tat-tfal tal-iskola, ta ‘mill-inqas 15% vjaġġi aktar sostenibbli matul il-kampanja u l-effett ta’ żamma ta ‘mill-anqas 7% wara l-azzjoni. L-ammont ta ‘vjaġġi sostenibbli magħquda għall 2014-2017 marru minn 63% qabel il-kampanja sa 78% matul il-kampanja. Tliet ġimgħat wara t-tmiem tal-kampanja is-sehem ta ‘vjaġġi sostenibbli waqgħet xi ftit għal 76%, li għadu titjib sinifikanti meta mqabbel mas-sehem tal-linja bażi. Dan ifisser li l-għan intlaħaq!

Barra minn hekk, dan juri kemm jista ‘jsir billi niffokaw fuq in-nies, u kif l-imġiba tista’ tinbidel permezz ta ‘kampanji. Il-kampanja Traffiku Snake logħba turi kif il-miżuri “soft” jistaw ‘jippromwovu t-trasport sostenibbli u jmexxu d-domanda għall-użu tal-karozza għat-traffiku domestiku l-iskola. Sabiex tagħmel bdil għal żmien twil, dawk li jfasslu l-politika fil-livelli kollha jeħtieġ li jipprovdu l-kundizzjonijiet meħtieġa biex jikkultivaw u jaħsdu din il-bidla modali. In-nies huma lesti li jbiddlu l-imġiba diġà. Immaġina infrastruttura aħjar u servizzi aħjar għall-mixi, iċ-ċikliżmu u t-trasport pubbliku jista jagħmel fil lokal, muniċipalità, belt, reġjun, pajjiż tieghek … Meta dawn il-miżuri “tqal” u miżuri “soft” jimxu id f’id, dawn isaħħu lil xulxin. Stil ta ‘ħajja li jiddependu mitt tnaqqis ta karozza mhuwiex ħolma, huwa għażla!

Jekk jogħġbok sib aktar dettalji fil infografika taghna. Tista ‘wkoll tara vidjo ta 4 minuti fil-paġna tar- rizultati taghna.

TSGNetwork_Infographic_2014_2017

 

 

Id-dijagramma li tinstab fil-kantuniera ta’ fuq fin-naha tal-lemin ta’ din il-websajt turi kemm gew salvati tunnellati ta’ CO2 grazzi ghal-TSG matul din is-sena skolastika. Dawn jigu mkejjla min karozzi b’persuna wahda ghal mezzi sostenibbli ta’ trasport. IL-valur ta’ CO2 li jinstab fil-qiegh juri it-tunellatai ta’ CO2 salvati, waqt li ta’ fuqu huwa n-numru ta’ sigar zghar li kieku jkun hemm bzonn li jithawwlu biex jikkumpensaw dak l-istess ammont ta’ CO2. Is-sigra li qieghda fuq turi il-progress lejn it-tragward ta’ tnaqqis ta’ CO2, u il-weraq jsiru hodor biex jindikaw il-progress milhuq lejn it-tragward ta’ tnaqqis.

SENA SKOLASTIKA 2015 – 2016Rizultati ta’ Malta

11 skejjel, 160 klassijiet, 2295 studenti

Aktar minn nofs il-vjaġġi lejn u mill-iskola kienu sostenibbli (53%). Matul il-kampanja dan il-persentaġġ zdied għal 59% u wara l-istħarriġ ta wara il-kampanja dan kompla jizdied għal 61%. Ir-riżultati wrew titjib sinifikanti meta mqabbla mad-dati ta qabel.

SENA SKOLASTIKA 2014-2015

Rizultati ta’ Malta

Fis-sena skolastika ta’ 2014 – 2015, tlett iskejjel min tlett ibliet differenti f’Malta hadu sehem fit-TSG. B’kollox hadu sehem 880 student u 57 klassi. Iktar min-nofs il-vjaggi lejn u mill-iskola kienu sostenibbli (66%). Matul il-kampanja dan zdied ghal 75% u wara l-istharrig tal-inzjattiva uriet li il-figura reget zdiedet ghal 79%.