Grįžti į pagrindinį puslapį Nuorodos DUK Prisijungti

Rezultatai

Diagrama esanti šio puslapio viršutiniame dešiniajame kampe nurodo kaip „Eismo gyvatėlės“ žaidimo dėka šiais mokslo metais sumažėjo CO2 išmetimo kiekis, apskaičiavus keliones, kurios iš kelionės atskiru automobiliu tapo darniomis. CO2 reikšmė apačioje rodo kiek CO2 išmetimo kiekis sumažėjo tonomis, viršuje nurodomas atitikmuo kiek reikėtų pasodinti medžių sodinukų kad kompensuoti šį CO2 kiekį. Medelis viršuje iliustruoja pažangą link CO2 išmetimo sumažinimo tikslo, lapai žaliuoja artėjant prie numatyto tikslo.

Trys Europos Sąjungos remiamo “Eismo Gyvatėlės žaidimo”  metai


2017 metų vasarį “Eismo gyvatėlės žaidimo” tinklas šventė 3 metus kaip ES remiamas projektas. Per šiuos 3 metus “Eismo gyvatėlės žaidimas” buvo žaidžiamas 19 šalių. Iki šiol, įspūdingas skaičius mokinių- 177.587  žaidė žaidimą 1.192 mokyklose. Visoje ES per šį laikotarpį pavyko sumažinti  2.458.853 kilometrus kelionių automobiliu ir 397 tonų išmetamo CO2. (* Duomenys iš 2014-2016m., 2016-2017 mokslo metai nepilnai įtraukti nes projektas vis dar vyksta).

„Eismo gyvatėlės žaidimo“  tikslas buvo pakeisti vaikų keliavimo į mokyklą įpročius ir pasiekti,  kad darnių kelionių kiekis kampanijos metu padidėtų bent 15% bei siektų bent 7% kampanijai pasibaigus. Darnių kelionių bendrai per 2014-2017 m. kampanijos metu padaugėjo  nuo 63% prieš kampaniją iki 78% kampanijos eigoje. 3 savaitės po kampanijos pabaigos darnių kelionių skaičius šiek tiek nukrito – iki 76%, kas taipogi yra ženklus pagerėjimas lyginant su pirminiu lygmeniu. Visa tai sako, kad kampanijos tikslas buvo pasiektas! Lentelėje žemiau galite matyti metinius pokyčio rezultatus.

Šie rezultatai rodo kiek daug galima pasiekti koncentruojantis į žmones ir kaip tokio pobūdžio kampanijos gali pakeisti įpročius. “Eismo gyvatėlės žaidimo” kampanija parodė  kaip “minkštomis” priemonėmis galima skatinti darnų transportą ir valdyti automobilių naudojimą maršrutu: namai- mokykla. Norint pasiekti ilgalaikius pokyčius visų lygmenų stratigijos formuotojai turi sukurti palankias sąlygas. Žmonės jau dabar siekia pakeisti savo įpročiua. Įsivaizduokite kaip galėtų pasikeisti jūsų kaiminystė, savivaldybė, miestas, regionas ar šalis, sukūrus geresnę infrastruktūrą bei sudarius patogesnes sąlygas ėjimui pėstute, važiavimui dviračiu ar naudojimuisi viešuoju transportu…  Kai visos šios “minkštosios’ ir “kietosios” priemonės veikia kartu jos viena kitą papildo ir gyvenimas mažiau priklausomas nuo mašinų tampa jau nebe svajone, o pasirinkimu!

Daugiau informacijos galite rasti grafinėje schemoje (paspauskite ant paveikslėlio norėdami pamatyti pilną vaizdą)

Daugiau detalių taip pat galite rasti išleistame raporte. Šis raportas apibendrina ir pristato “Eismo gyvatėlės žaidimo” rezultatus per 3 ES remiamo projekto metus (02/2014-02/2017). Jis taip pat kviečia susidomėjusius prisijungti prie kampanijos ateityje. Raporte rasite “Eismo gyvatėlės žaidimo” tinklo prisatymą bei projekto veikimą 18 šalių, pristatomi rezultatai bei išmoktos pamokos  tiek nacionaliniu tiek ir tarptautiniu lygmeniu. “Eismo gyvatėlės žaidimo” tinklas toliau veiks kaip observatorija, kuri platina, palaiko ir stebi “Eismo gyvatėlės žaidimą” visame pasaulyje.


2015 – 2016 Mokslo metai

LIETUVOS REZULTATAI

34 mokyklos iš 18 Lietuvos miestų dalyvavo  žaidime, iš viso 4.598 mokinių. Iš jų 9 naudojo “Eismo gyvatėlės” išmaniąja lenta duomenų rinkimui

apzvalga2

Antrūjų metų rezultatai rodo, kad darnių kelionių kiekis kampanijos metu išaugo bei dar šiek tiek padidėjo kampanijai pasibaigus

duomenys

Apžvelgus rezultatus akivaizdu, kad kampanijos metu vieno automobilio naudojimas kelionei žymiai nukrito nuo 1.627 iki 923 kampanijos metu ir iki 905 kampanijai pasibaigus. Mokinukai daugiau rinkosi keliauti pėstute ar dalinanti automobiliu šių kelionės būdų skaičius matomai išaugo kampanijos metu. Taip pat daugiau mokinių važiavo dviračiu kampanijos metu, o jai pasibaigus taip pat nemžai išlaikė šį keliavimo būdą.

Grafinė schema

apzvalga3

Lentelė apačioje rodo Lietuvos dalyvavimo kampanijoje rezultatus pirmaisiais ir antraisiais metais

palyginimas1

 

BENDRI REZULTATAI

Įrodyta, kad „Eismo gyvatėlės“ kampanijos dėka  aplinką tausojančio transporto naudojimas išaugo o CO2 emisija ženkliai sumažėjo.  ES duomenimis antraisiais kampanijos metais automobiliu buvo nuvažiuota 1,218,550  kilometrų mažiau nei įprastai, taipogi  į aplinką išmetamo CO2 kieki sumažėjo 198 tonomis.  Darnių kelionių kampanijos metu padaugėjo  nuo 61% iki 76%. Trys savaitės po kampanijos darnių kelionių buvo 75% kas parodė išaugusį darnių kelionių kiekį lyginant su jų skaičiumi prieš kampaniją.

diagrama2015-2016

Apžvelkite antrųjų mokslo metų 2015-2016 grafinę schemą kurioje galite pamatyti kiek šalių mokyklų bei klasių dalyvavo žaidime

 

2014 – 2015 Mokslo metai

Lietuvos rezultatai

24 mokyklos iš 14 Lietuvos miestų registravosi dalyvauti  žaidime, iš viso 3,266 mokinių. Iš jų 21 mokykla iš 15 miestų (3,353 mokinių) dalyvavo žaidime.

apzvalga

Rezultatai rodo kad darnių kelionių kampanijos metu Lietuvoje padaugėjo, taipogi rezultatai išliko labai panašūs ir po kampanijos.

duomenys1

Apžvelgus rezultatus akivaizdu, kad kampanijos metu vieno automobilio naudojimas kelionei žymiai nukrito nuo 900 iki 358 kampanijos metu ir iki 440 kampanijai pasibaigus. Mokinukai daugiau rinkosi keliauti pėstute (1.228 prieš ir 1.495 per kampaniją) ar dalinanti automobiliu( 528 prieš ir 754 per kampaniją) šių kelionės būdų skaičius matomai išaugo kampanijos metu.

Grafinė schema

apzvalga1

Kampanijos laikotarpiu automobiliu buvo nuvažiuota 28,597 kilometrais mažiau nei įprastai, taipogi  į aplinką išmetamo CO2 kieki sumažėjo 4.9 tonomis. Šie skaičiai dar paaugo po kampanijos pabaigos automobiliu buvo nuvažiuota 33,954 kilometrais mažiau nei įprastai, taipogi  į aplinką išmetamo CO2 kieki sumažėjo 5.8 tonomis. Ateityje numatoma sutaupyti 2.264 kilometrus arba 0.73 kilometrus vienam mokiniui per dieną

Bendri rezultatai

2014-2015 mokslo metais žaidimas „Eismo gyvatėlė“ buvo žaidžiamas 18 šalių.  48 383 mokinių iš 325 mokyklų žaidė žaidimą 169 miestuose.  ES duomenimis pirmaisiais kampanijos metais automobiliu buvo nuvažiuota 765361 kilometru mažiau nei įprastai, taipogi  į aplinką išmetamo CO2 kieki sumažėjo 123 tonomis.  Darnių kelionių kampanijos metu padaugėjo  nuo 62% iki 82%. Trys savaitės po kampanijos darnių kelionių buvo 79% kas parodė jos net ir po kampanijos pabaigos darnių kelionių kiekis buvo gerokai didesnis negu pirminis jų skaičius prieš kampaniją.

diagrama2014-2015

 

Apžvelkite mūsų pirmuosius rezultatus Grafinėj schemoje matome 2014-2015 metų rezultatus