Πίσω στην κύρια σελίδα Kid's Corner Συνδέσεις Συχνές Ερωταπαντήσεις Σύνδεση

Αποτελέσματα του Γραφήματος Πληροφοριών για την περίοδο 2014 – 2017!!

Το Δίκτυο για το Παιχνίδι Κυκλοφοριακό Φιδάκι (TSG Network) παρουσιάζει με υπερηφάνεια το ολοκαίνουργιο γράφημα πληροφοριών για τα συνολικά αποτελέσματα της καμπάνιας 2014-2017.

Από το 2014 (έτος έναρξης της καμπάνιας), το Παιχνίδι Κυκλοφοριακό Φιδάκι πραγματοποιήθηκε σε 19 συνολικά Ευρωπαϊκές χώρες.  Μέχρι στιγμής στο παιχνίδι έχει συμμετάσχει ο εντυπωσιακός αριθμός  των 177.587 μαθητών από 1.192 σχολεία στις χώρες αυτές! Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σε επίπεδο Ε.Ε. έχουν εξοικονομηθεί  2.458.853 χιλιόμετρων που σε άλλη περίπτωση θα είχαν διανυθεί με κάποιο όχημα, ενώ έχει αποφευχθεί η έκλυση  397 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα!!

Ο στόχος του έργου TSG ήταν να δημιουργήσει μία αλλαγή στους τρόπους μετακίνησης μέσω της αλλαγής της νοοτροπίας των μαθητών κατά τις μετακινήσεις τους, με τουλάχιστον 15% περισσότερες αειφόρες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, καθώς και μία διατήρηση του αποτελέσματος μετά την ολοκλήρωση της δράσης κατά τουλάχιστον 7%. Το ποσοστό των πραγματικών αειφόρων μετακινήσεων ανήλθε από 63% πριν την έναρξη της καμπάνιας σε 78% κατά τη διάρκεια υλοποίησης της καμπάνιας (για όλα τα έτη και σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες). Τρείς εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της καμπάνιας το μερίδιο των αειφόρων μετακινήσεων μειώθηκε ελαφρώς στο 76% επί των συνολικών μετακινήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι μας για αλλαγή του τρόπου μετακίνησης επιτεύχθηκαν!!

Αυτό δείχνει εξάλλου το πόσο πολλά μπορούν να επιτευχθούν εστιάζοντας στον άνθρωπο, και πώς μπορεί να επηρεαστεί και να αλλάξει η συμπεριφορά των ανθρώπων μέσω μίας καμπάνιας. Το Παιχνίδι Κυκλοφοριακό Φιδάκι αποτελεί την απτή απόδειξη του τρόπου με τον οποίο τα “ήπια” μέτρα μπορούν να προωθήσουν τις αειφόρες μετακινήσεις και να διαχειριστούν τη ζήτηση για την χρήση αυτοκινήτου στις μετακινήσεις των μαθητών από το σπίτι στο σχολείο και αντίστροφα. Για να υπάρξουν αλλαγές σε μακροπρόθεσμη βάση, οι υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα οφείλουν να διασφαλίσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την καλλιέργεια αυτής της αλλαγής στον τρόπο μετακίνησης ώστε να προκύψουν τα θετικά αποτελέσματα από αυτήν. Όπως έχει αποδειχθεί, οι άνθρωποι είναι ήδη πρόθυμοι να προβούν σε αλλαγές στη συμπεριφορά τους. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να γίνει στη γειτονιά, τον δήμο, την πόλη, την περιφέρεια, τη χώρα στην οποία ζείτε με βελτιωμένες υποδομές και καλύτερες υπηρεσίες  για τις μετακινήσεις με τα πόδια, την χρήση ποδηλάτου και των ΜΜΜ. Όταν αυτά τα “σκληρά” μέτρα βαδίζουν χέρι-χέρι με τα πιο “ήπια” μέτρα, τότε λειτουργούν ενισχυτικά το ένα για το άλλο.

Ένας τρόπος ζωής λιγότερο εξαρτημένος από τη χρήση αυτοκινήτου δεν είναι άπιαστο όνειρο, αποτελεί απλά μία επιλογή!

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο τελευταίο μας γράφημα πληροφοριών.

Μινιατούρα του Γραφήματος Πληροφοριών

Το κονσόρτιουμ του Δικτύου για το ΠΚΦ-TSG αποτελείται από τους εξής εταίρους:

 1. Αυστρία, Institute for Traffic Education
 2. Βέλγιο, Mobiel 21
 3. Βέλγιο (Βαλλωνική Περιοχή), Empreintes
 4. Βουλγαρία, Club Sustainable Development of Civil Society
 5. Δημοκρατία της Τσεχίας και Σλοβακία, Transport Research Centre (με την υποστήριξη του OZ Mulica)
 6. Γαλλία, Euro Project Consult
 7. Γερμανία, Rupprecht Consult GmbH
 8. Ελλάδα, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ
 9. Ουγγαρία, Regional Environmental Center
 10. Ιταλία, Euromobility
 11. Λιθουανία, Environmental Centre for Administration and Technology
 12. Μάλτα, Paragon Europe
 13. Ολλανδία, DTV Consultants BV
 14. Πορτογαλία, Association of Self-Mobilized Citizens
 15. Ρουμανία, Romanian Energy-Cities Network
 16. Σλοβενία, Sinergija
 17. Ισπανία, Group for Studies and Alternatives 21
 18. Ηνωμένο Βασίλειο, WYG (Environment Planning Transport) Ltd.