Πίσω στην κύρια σελίδα Kid's Corner Συνδέσεις Συχνές Ερωταπαντήσεις Σύνδεση

Αποτελέσματα

 

3 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ Ε.Ε. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΙΔΑΚΙ (TSG NETWORK)

 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2014 – 2017

Από την έναρξη του έργου, το 2014, το ΠΚΦ έλαβε χώρα σε 19 χώρες*. Μέχρι τώρα, ο εντυπωσιακός αριθμός των 177.587 μαθητών σε 1.192 σχολεία έπαιξε το παιχνίδι. Καθόλο το χρονικό διάστημα των 3 ετών και σε επίπεδο Ε.Ε. εξοικονομήθηκαν 2.458.853 χιλιόμετρων που σε άλλη περίπτωση θα είχαν διανυθεί με κάποιο όχημα, ενώ έχει αποφευχθεί η έκλυση 397 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα!! (* Συλλογή στοιχείων για τη χρονική περίοδο 2014-2016, καθώς τα στοιχεία από την υλοποίηση του παιχνιδιού κατά το σχολικό έτος 2016-2017 δεν έχουν πλήρως συμπεριληφθεί στα προαναφερθέντα νούμερα, επειδή η καμπάνια κατά τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου βρισκόταν ακόμα υπό εξέλιξη).

Ο στόχος του ΠΚΦ-TSG ήταν να δημιουργήσει μία αλλαγή στους τρόπους μετακίνησης μέσω της αλλαγής της νοοτροπίας των μαθητών κατά τις μετακινήσεις τους, με τουλάχιστον 15% περισσότερες αειφόρες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, καθώς και μία διατήρηση του αποτελέσματος μετά την ολοκλήρωση της δράσης κατά τουλάχιστον 7%. Το ποσοστό των πραγματικών αειφόρων μετακινήσεων ανήλθε από 63% πριν την έναρξη της καμπάνιας σε 78% κατά τη διάρκεια υλοποίησης της καμπάνιας (για όλα τα έτη και σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες). Τρείς εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της καμπάνιας το μερίδιο των αειφόρων μετακινήσεων μειώθηκε ελαφρώς στο 76% επί των συνολικών μετακινήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι μας για αλλαγή του τρόπου μετακίνησης επιτεύχθηκαν!!

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα από την αλλαγή στους τρόπους μετακίνησης σε ετήσια βάση.

Περισσότερες λεπτομέρειες επί των αποτελεσμάτων μπορείτε να βρείτε στο πιο πρόσφατο γράφημα πληροφοριών (κάνετε κλικ στο σύνδεσμο για να δείτε ολόκληρο το αρχείο):

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 – 2016

Η καμπάνια του “Μπάκι” για το 2ο κατά σειρά έτος υλοποίησής της διεξήχθη στην Ελλάδα με ιδιαίτερη επιτυχία, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν 55 σχολεία (δημοτικά και νηπιαγωγεία) από 22 διαφορετικούς Δήμους σε ολόκληρη τη χώρα!! Η συμμετοχή αυτή μεταφράστηκε στο εντυπωσιακό σύνολο των 2.812 μικρών μαθητών/μαθητριών!! Εκ των 55 σχολείων, τα 30 χρησιμοποίησαν τον διαδραστικό πίνακα της ψηφιακής εκδοσης του παιχνιδιού TSG 2.0 προκειμένου να διευκολυνθούν με την εισαγωγή των δεδομένων από τις μετρήσεις.

Στο παρακάτω γράφημα παρέχονται τα αναλυτικά αποτελέσματα για την Ελλάδα,καθώς απεικονίζονται τα ποσοστά χρήσης των διαφόρων μέσων μετακίνησης (αειφόρα μέσα μετακίνησης-πράσινο χρώμα και χρήση αυτοκινήτου – κόκκινο χρώμα), πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της καμπάνιας.

Όπως φαίνεται και από το γράφημα (στοιχεία από την συμμετοχή 55 σχολείων):

  • ακόμη και πριν από την έναρξη της καμπάνιας, το ποσοστό χρήσης αειφόρων μέσων μετακίνησης για τους μαθητές έφθανε στο 55%
  • κατά τη διάρκεια της καμπάνιας (παίξιμο του “Μπάκι”), το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 78%, ενώ,
  • μετά την ολοκλήρση της καμπάνιας, μειώθηκε ελαφρώς στο 75%.

Η παρατηρούμενη διατήρηση της επίδρασης της καμπάνιας ακόμη και μετά τοπέρας αυτής σηματοδοτεί μία αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό πριν την έναρξη της καμπάνιας και υπονοεεί σαφώς ότι οι μικροί μαθητές συνέχισαν να διατηρούν την αλλαγή στη συμπεριφορά τους ακόμη και μετά το παιχνίδι!!

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του παιχνιδιού, εξοικονημήθηκαν 18.540 km τα οποία θα είχαν σε διαφορετική περίπτωση διανυθεί λόγω της χρήσης αυτοκινήτου (σε ατομικό επίπεδο), ενώ αποφεύχθηκε η έκλυση 3,2 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα!!

Μετά το πέρας της καμπάνιας τα αντίστοιχα νούμερα αυξήθηκαν σε 28.286 km και 4,9 τόνους CO2.

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω ανάλυση, η καμπάνια του ΠΚΦ στην Ελλάδα διεξήχθη με ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ παρατηρήθηκε και μάι καλη διατήρηση της επίδρασης ως προς τη χρήση αειφόρων μέσων μετακίνησης!

Η Ελλάδα όχι απλά πέτυχε τον αρχικό στόχο των 20 σχολείων ανά έτος αλλά τον υπερέβη κιόλας!!! Ευχαριστούμε θερμά όλα τα σχολεία που έπαιξαν τη σχολική χρονιά 2015-2016 τόσο για την συμμετοχή όσο και για την συνεργασία!!!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2015 – 2016

Στο πληροφοριακό γράφημα πληροφοριών (infographic) για το δεύτερο σχολικό έτος υλοποίησης της καμπάνιας (2015-2016) παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το πλήθος των πόλεων, των τάξεων αλλά και των μαθητών που συμμετείχαν, από όλες τις συμμετέχουσες στο έργο χώρες τις Ευρώπης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015

Η καμπάνια του “Μπάκι” για το πρώτο έτος υλοποίησης  ξεκίνησε στην Ελλάδα με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και αναπάντεχα μεγάλη συμμετοχή!!

Πιο συγκεκριμένα, 81 σχολεία (δημοτικά και νηπιαγωγεία) από 43 διαφορετικούς Δήμους (σύνολο 6.716 μαθητών) σε ολόκληρη τη χώρα, δήλωσαν συμμετοχή στο έργο, προχωρόντας με την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα του έργου!! Εντέλει, τα 66 εξ΄αυτών, από 30 Δήμους, προχώρησαν στην υλοποίηση της καμπάνιας (παίξιμο του παιχνιδιού). Η συμμετοχή αυτή μεταφράστηκε στο εντυπωσιακό σύνολο των 5.712 μικρών μαθητών/μαθητριών!!

Στο παρακάτω γράφημα παρέχονται τα αναλυτικά αποτελέσματα για την Ελλάδα,καθώς απεικονίζονται τα ποσοστά χρήσης των διαφόρων μέσων μετακίνησης (αειφόρα μέσα μετακίνησης-πράσινο χρώμα και χρήση αυτοκινήτου – κόκκινο χρώμα), πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της καμπάνιας.

Όπως φαίνεται και από το γράφημα (στοιχεία από τις μετρήσεις 58 σχολείων, τα οποία παρήχαν επαρκή στοιχεία από το παίξιμο του παιχνιδιού ~ 90%):

  • ακόμη και πριν από την έναρξη της καμπάνιας, το ποσοστό χρήσης αειφόρων μέσων μετακίνησης για τους μαθητές έφθανε στο 60%
  • κατά τη διάρκεια της καμπάνιας (παίξιμο του “Μπάκι”), το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 78%, ενώ,
  • μετά την ολοκλήρση της καμπάνιας, μειώθηκε ελαφρώς στο 76%.

Η παρατηρούμενη διατήρηση της επίδρασης της καμπάνιας ακόμη και μετά τοπέρας αυτής σηματοδοτεί μία αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό πριν την έναρξη της καμπάνιας και υπονοεεί σαφώς ότι οι μικροί μαθητές συνέχισαν να διατηρούν την αλλαγή στη συμπεριφορά τους ακόμη και μετά το παιχνίδι!!

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του παιχνιδιού, εξοικονημήθηκαν 26.713 km τα οποία θα είχαν σε διαφορετική περίπτωση διανυθεί λόγω της χρήσης αυτοκινήτου (σε ατομικό επίπεδο), ενώ αποφεύχθηκε η έκλυση 4,6 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα!!

Μετά το πέρας της καμπάνιας τα αντίστοιχα νούμερα μειώθηκαν σε 23.153 km και 4,0 τόνους CO2.

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω ανάλυση, η καμπάνια του ΠΚΦ στην Ελλάδα διεξήχθη με ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ παρατηρήθηκε και μία καλη διατήρηση της επίδρασης ως προς τη χρήση αειφόρων μέσων μετακίνησης, καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι η μετακίνηση με τα πόδια (περπάτημα) διατηρήθηκε ακριβώς στο ίδιο ποσοστό τόσο κατά τηδιάρκεια παιξίματος του παιχνιδιού όσο και μετά το πέρας αυτού (53%)!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2014 – 2015

Ρίξτε μια ματιά στο πρώτο παραχθέν γράφημα πληροφοριών (infographic) όπου παρουσιάζονται περισσότερα αποτελέσματα.

 

Το πράσινο σχηματικό διάγραμμα που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας (αρχική σελίδα) ουσιαστικά απεικονίζει την εξοικονόμηση σε CO2  η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του παιχνιδιού «Μπάκι, το Κυκλοφοριακό Φιδάκι», κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, υπό τη μορφή των υπολογισμένων διαδρομών που τροποποιήθηκαν/άλλαξαν από την μεμονωμένη χρήση του αυτοκινήτου, στη χρήση ενός μέσου αειφόρου μετακίνησης. Η τιμή του CO2 στο κάτω τμήμα του διαγράμματος αντιπροσωπεύει τους τόνους CO2 που εξοικονομήθηκαν, ενώ ακριβώς πάνω από αυτή την τιμή αναγράφεται το ισοδύναμο πλήθος δενδρυλλίων που δυνητικά θα έπρεπε να φυτευτούν προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτή η ποσότητα CO2. Το δεντράκι που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της εικόνας αντικατοπτρίζει την θετική εξέλιξη προς τον στόχο εξοικονόμησης CO2, ενώ τα φύλλα πρασινίζουν συμβολίζοντας την προσέγγιση του στόχου αυτού.