Πίσω στην κύρια σελίδα Kid's Corner Συνδέσεις Συχνές Ερωταπαντήσεις Σύνδεση

Δίκτυο

Σκοπός του Δικτύου ΠΚΦ (TSG Network) είναι να υλοποιηθεί η καμπάνια, να διευρυνθεί ο αντίκτυπός της και να μοιραστούν τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες μεταξύ των συμμετεχόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το Δϊκτυο παρέχοντάς του χρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2016. Η ομάδα του έργου έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού και μακροπρόθεσμης υποστήριξης δικτύου για την αναπαραγωγή, τη μεταφορά και την επέκταση της ιδέας του Παιχνιδιού “Κυκλοφοριακό Φιδάκι”.

Το ΠΚΦ υλοποιείται σε 18 χώρες της ΕΕ από ένα εθνικό σημείο επαφής (ΕΣΕ). Αυτά τα ΕΣΕ είναι οργανισμοί που προωθούν το έργο, διαδίδουν πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια και κατευθύνουν την υλοποίηση του Παιχνιδιού “Κυκλοφοριακό Φιδάκι” στη χώρα τους. Σε πολλές χώρες, το ΕΣΕ υποστηρίζεται από τοπικούς εταίρους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα πρακτικά θέματα της διοργάνωσης της καμπάνιας

Το δίκτυο ΠΚΦ συντονίζεται από τον οργανισμό Mobiel 21 (Βέλγιο). Τα ΕΣΕ λαμβάνουν υποστήριξη και εκπαίδευση από ένα μικρό πυρήνα οργανισμών (Mobiel 21, DTV Consultants και WYG), έτσι ώστε να γίνει η αναπαραγωγή της έννοιας του ΠΚΦ – ως αποδεδειγμένη προσέγγιση – με ένα δίκαιο και σωστό τρόπο

DSC04580-pano