Tilbage til startsiden Links FAQ Log ind

For kommuner

Formålet med Trafikslangen er at fremme sunde og grønne transportvaner som gang, cykel, kollektiv trafik og samkørsel blandt børn i 0. til 3. klassetrin.

Kampagnen består af følgende elementer:

 1. Førundersøgelse af elevernes transport til skole
 2. To ugers kampagne
 3. Efterundersøgelse tre uger efter kampagnen

Kommunen bestemmer selv, hvornår kampagnen skal gennemføres, men vi anbefaler at køre den enten i april/maj eller i august/september.

 Kampagnen kort:

Trafikslangekampagnen består helt overordnet af 4 trin:

1. En før-måling af elevernes transport til skole

2. Fastsættelse af en målsætning for andelen af bæredygtige ture (gang, cykling, kollektiv transport og samkørsel).

3. En kampagneperiode på to uger, hvor elevernes transportform dagligt registreres, og hvor eleverne modtager et klistermærke hver gang de benytter gang, cykling, kollektiv transport eller samkørsel til skole. Hver klasse samler deres klistermærker på et stort klasseklistermærke, og opnåer de dagens målsætning, må de placere klasseklistermærket på det store trafikslangebanner på skolen. Opnår klasserne deres målsætning er der præmier at hente undervejs i kampagnen.

4. En efter-måling af elevernes transport til skole 3 uger efter kampagnen for at undersøge om kampagnen har en blivende effekt.

Målet med kampagnen er at øge antallet af bæredygtige ture til skole og øge antallet af selvtransporterende børn.

Med kampagnen får man:

 • Tællinger af børns transport til skole i 0.-3.-klasse – før, under og efter kampagnen
 • Webbaseret registreringsmodul
 • Alt kampagnemateriale (Trafikslangen Tim banner, klistermærker til at markere transportform, informationsmateriale til lærerne, informationsbrev til forældrene osv.)
 • Projektledelse & kampagnesupport
 • Alle standardpræmier (mulighed for tilkøb)
 • Kortfattet opsamlende notat med kampagnens resultater

Trafikslangekampagnen kan med fordel fungere som en paraply for andre aktiviteter på skolerne med fokus på trafik og bæredygtig mobilitet. Ekstraaktiviteter kan fx være:

 • Eleverne tegner deres skolevej, markerer hvor de evt. er utrygge, synes der er ting, der kan forbedres
 • Bilfri dag
 • Cykeltræning på eller omkring skolen
 • ”Pimp your bike” workshop
 • Cykelværksted / lær at reparere din cykel
 • Færdselsundervisning
 • Træning i at køre med bus – hvordan gør man
 • Tegninger om emnet og fremvisning af disse
 • osv.