Zpět na hlavní stránku Odkazy Často kladené dotazy (FAQ) Přihlášení

Přínosy kampaně

Přínosy kampaně Oblékáme hada Edu

Podíl udržitelných cest do školy vzrostl během kampaně v ČR v letech 2014-2015 v průměru o 11 % z původních 73 % na 84 %. Hlavní narůst byl u aktivních forem dopravy, u kterých došlo k nárůstu celkem o 10,4 %: u chůze 8,8 %, u jízdy na kole či koloběžce 1,6 %. Díky změně dopravního chování žáků se během kampaně v ČR ušetřilo přibližně 5 tun emisí CO2.

Více o výsledcích v ČR na: http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/hra/vysledky/

V celé evropské kampani Traffic Snake Game (jejíž součástí je i její česká verze Oblékáme hada Edu) se za školní rok 2014 -2015 ušetřilo zhruba 765 tis. km najetých osobním automobilem –> tomu odpovídá úspora zhruba 123 tun emisí CO2 (více na http://www.trafficsnakegame.eu/wp-content/uploads/2015/10/TSG-Infografiek-DEF.pdf  – zpráva v angličtině. Výsledky za školní rok 2015-2016 budou dostupné v červenci/srpnu 2016.)

Další možné přínosy kampaně pro zapojené děti, školy a města:

PRO DĚTI

+ zábava + osvěta: děti zábavnou formou zjistí, jaké výhody jim přináší aktivní způsoby dopravy
+ bezpečí: díky menšímu množství aut parkujících ráno v blízkosti školy roste dopravní bezpečnost
+ dovednosti: děti se naučí lépe orientovat ve svém okolí, zlepší svou schopnost předvídat chování ostatních účastníků dopravy, zlepší své komunikační dovednosti
+ zdraví: větší míra aktivního pohybu při cestách do školy pěšky nebo na kole má pozitivní vliv na zdraví dětí

PRO ŠKOLY

+ dopravní a environmentální výchova: hra pomáhá zvýšit povědomí žáků o udržitelné dopravě, aktivity v kampani se dají začlenit do další výuky (např. dopravní výchova, tělesná výchova, matematika (počítání cíle školy), angličtina (čtení Travisova blogu – https://thetravellingsnake.wordpress.com), český jazyk a literatura, výtvarná výchova, hudební výchova…
+ zviditelnění se nejen v rámci ČR, ale i v dalších 18 evropských zemích, kde kampaň probíhá (možnost reportáže z konání kampaně v prostředí školy, která pak bude dostupná z webových stránek kampaně, na jejím mezinárodním facebookovém profilu atd.)
+ image: posílení povědomí o své škole jako organizaci přátelské k životnímu prostředí a udržitelnému životu
+ získat partnery pro další spolupráci – např. navázat komunikaci s jinou ZŠ ze zapojených zemí pro exkurze/výměnné pobyty pro děti atd.
+ získat sponzory pro další opatření – např. přístřešek pro kola apod.
+ získat argumenty pro komunikaci s městy (např. na základě sběru dat 70 % žáků v průběhu kampaně dochází do školy pěšky –> je potřeba lépe zabezpečit přechod pro chodce před školou, zvýšit viditelnost –> zlepšit dopravní značení apod.)

Tipy pro školy, jak podpořit udržitelnou mobilitu ve třídách a ve svém okolí, naleznete v metodických listech v sekci “Ke stažení”: http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/ke-stazeni/

PRO MĚSTA A OBCE

+ získají data o mobilitě žáků pro další plánování a strategie
+ mohou sledovat vývoj v dalších letech, pokud se školy znovu zapojí
+ mezinárodní srovnání s dalšími městy v kampani – možné využití např. k argumentaci při podávání projektů/žádostí o dotace na různá opatření atd.

Tipy pro města a obce, jak podpořit udržitelnou mobilitu v okolí škol, naleznete v metodických listech v sekci “Ke stažení”: http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/ke-stazeni/

Možné synergie s dalšími aktivitami měst

– projekt Zdravé město
– místní Agenda 21
– plány udržitelné mobility (SUMP)
– bezpečné cesty do škol
– školní autobusy – zavedení spojů, časové přizpůsobení výuce atd.
– aktivní propagace MHD (centrum mobility) atd.
– dopravní zklidnění ulic, parkovací politika atd.