Zpět na hlavní stránku Odkazy Často kladené dotazy (FAQ) Přihlášení

Často kladené dotazy (FAQ)

Jak mohu organizovat hru “Oblékáme hada Edu” ve školách v mé obci nebo městě?

Obce a města se mohou stát místními partnery kampaně. Jejich úkolem by byla propagace a praktická organizace kampaně na místní úrovni. Pokud máte zájem se zapojit, prosím kontaktujte národní kontaktní místo (e-mail: snake(at)cdv.cz, tel. 724 898 358).

Je potřeba za hru platit?

Ne, hru můžeme nabídnout zdarma 60-ti školám v České republice v rámci programu Intelligent Energy Europe.

Kdy a kolik dat potřebuje škola sesbírat? Jak bude tato data shromažďovat?

Školy zapojené do kampaně by měly data o způsobech dopravy do školy sbírat před hrou (1 den), během ní (10 dní) a po jejím ukončení (1 den). Celkem by tedy měla být sesbírána data za 12 školních dní. Data za každou zapojenou třídu jsou sbírána na základě průzkumu pomocí hlasování žáků ohledně jejich způsobu přepravy do školy. Výsledky průzkumů se zaznamenávají do třídních formulářů nebo přímo online, pokud je ve třídách digitální tabule připojená k internetu.

Jak motivovat učitele dělat průzkum mezi žáky?

Je potřeba sledovat pokrok a plnění cíle školy. Můžete dělat průzkum pomocí hlasování ráno během zjišťování docházky do školy. Je také možné zapojit žáky nebo malé skupinky, které tento průzkum provedou a získaná data zapíší do třídních formulářů.

Proč si školy musí stanovit cíl?

Každá škola si stanoví svůj vlastní cíl. Je proto důležité komunikovat se žáky a prozkoumat, jaký je potenciál změny v jednotlivých školách. Samozřejmě je důležité stanovit si realistický cíl, aby žáci a učitelé mohli pocítit, že dosahují změny.

Může škola dát bod tomu, kdo cestuje do školy autem?

Žáci získávají puntíky (barevné samolepky) za cestování udržitelným způsobem. V tom spočívá síla kampaně. Děti to motivuje k upřednostňování udržitelných způsobů dopravy pro cestování do školy.

Důležitá je však také bezpečnost při cestách do školy. Škola si může hru přizpůsobit podle podmínek ve svém okolí, např. dávat dětem puntíky i za cesty, při kterých budou mít na sobě reflexní vestu nebo reflexní prvky (tedy i pokud děti přijedou ke škole autem a při cestě ke vchodu školy budou díky reflexním prvkům lépe viditelné, což je důležité zejména v chladnějších měsících, kde je déle šero).

Co když dítě využije více než jeden způsob dopravy do školy?

Počítá se časově delší cesta. Případně si může škola upravit metodiku rozdělování samolepek podle svých potřeb – např. pokud je hodně dojíždějících autem a škola chce parkování odklonit na vzdálenější místo od školy, odkud děti zbytek cesty dojdou např. pěšky, mohou dostat samolepku za chůzi či jízdu na koloběžce z tohoto místa.

Co když škola nemá přístup k internetu?

Pokud škola nemá přístup k internetu, zašlete nám prosím vyplněné třídní formuláře v obálce označené “Oblékáme hada Edu” na adresu:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno

Musí se do hry zapojit všechny třídy?

Ne, je možné, aby se zúčastnila pouze část školy. Podle zkušeností z předchozích kol hry se školám osvědčilo do hry zapojit až 2.-5. třídu (pro prvňáčky je nástup do školy spojen s mnoha velkými změnami, zapojení 1. tříd necháváme na zvážení školy)

Kolik potřebujeme velkých zelených samolepek?

Spočítáte je tak, když vynásobíte počet tříd, které se hry účastní, počtem dnů trvání hry, tedy číslem 10.

Co je myšleno pod pojmem spolujízda?

Spolujízda znamená, že jeden automobil doveze do školy více dětí (z více rodin). Spolujízda má v kampani své opodstatnění zejména v dopravně exponovaných místech velkých měst, u škol, kde dojíždění dětí automobilem je silně rozšířeno (kvůli obavám o bezpečnost dětí v intenzivním provozu je rodiče vozí co nejblíže ke škole). Pokud se tedy rodiny bydlící blízko sebe domluví a jedno auto sveze do školy i děti z dalších rodin, stále je to přínos oproti původní situaci, kdy dítě z každé rodiny jede zvlášť s rodiči jiným vozem. V důsledku to pomůže o něco snížit provoz i v bezprostřední blízkosti školy a přispěje k bezpečnosti provozu.

Jak se řeší absence dětí ve třídě během hry?

Druh dopravy do školy se zjišťuje pouze u dětí aktuálně přítomných ve třídě, absence se nezapočítávají. Tudíž i celkový počet cest do školy, ze kterého se pak počítá podíl udržitelných cest, se tímto může měnit.

Co máme dělat s materiály po ukončení hry?

Pokud chcete hrát hru opakovaně, zaregistrujte se prosím do dalšího kola nebo nás kontaktujte (na e-mailu: danuse.strnadova(at)cdv.cz). Pokud se do hry již nechcete znovu zapojit, zašlete prosím plakát s dopravním hadem a nevyužité samolepky zpět na adresu:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno

Děkujeme!

Jak hrát TSG 2.0?

Školy mohou hrát verzi hry TSG 2.0 pomocí digitální tabule nebo počítače připojeného k internetu. Nejsou tak potřeba tištěné materiály (plakát a samolepky), což snižuje náklady na hru. Pro připojení k digitální tabuli použijte tento postup:
1. Přihlaste se do profilu své školy (vpravo nahoře na webu)
2. Vyberte jednu za záložek pro zadání dat z průzkumu (např. Předběžný průzkum, Týden kampaně 1, …)
3. Klikněte na “Připojení přes digitální tabuli” a vyberte třídu, jejíž výsledky chcete zadat

TSG 2.0!

Přečtěte si více o Připojení přes digitální tabuli.

Kde najdeme obrázek pro náš výsledek?

Verze hry TSG 2.0 obsahuje novinku, která je zajímavá pro děti i učitele – grafické znázornění výsledku pomocí obrázku města, který se mění, když nahrajete data ze hry. Obrázek je viditelný v hlavičce stránky nahoře po přihlášení se do profilu školy. Čím více udržitelných cest zadáte v průběhu hry, tím čistější bude město na obrázku.

1. Přihlaste se do profilu své školy
2. Vyplňte data alespoň z jednoho průzkumu (nejprve z Předběžného průzkumu)

Obrázek města se mění při zadávání udržitelných cest do školy. Obrázek je vidět jen po přihlášení do profilu Vaší školy, avšak ne na veřejné stránce kampaně.

Knipsel 3

Může hrát škola Oblékáme hada Edu znovu?

Ano, školy z České republiky se mohou do kampaně zapojit vícekrát. Stačí při registraci vybrat možnost „Už jsme hráli a chceme sa zapojit znovu“. Poté vyberete v seznamu svou školu a zaregistrujete se do nového kola hry.