Обратно към основния сайт Links Често задавани въпроси Вход регистрация

Резултати

По време на играта за учебните 2014-2015 и 2015-2016 година българските училища са спестили 79.35 тона СО2, променяйки начина на пътуване на участвалите деца от ползване на автомобил към по-устойчиви начини на придвижване. За да абсорбират това количество СО2 са необходими 2023 дървета.

УЧЕБНА ГОДИНА 2015 – 2016

РЕЗУЛТАТИ В БЪЛГАРИЯ

През втората година от играта се включиха 4224 деца от 181 класа на 37 училища в 11 български градове.

Отново бяха постигнати добри резултати. Както се вижда от приложените графики, преди началото на играта 65.18% от децата са ходили на училище с устойчив транспорт. По време на кампанията този процент е нарастнал на 76.16% и се е задържал след кампанията на 75.15%. Играта предизвика интерес в много училища и желание да се провежда отново.

2015-2016_1a   2015-2016_2a

РЕЗУЛТАТИ ЗА ЦЯЛАТА МРЕЖА

Резултатите показват, че кампанията TSG има потенциал да увеличи използването на устойчиви видове транспорт и намаляване на емисиите на CO2. Икономиите на цялата мрежа по време на учебната година 2015-2016 достигнаха 1,218,550 км пътувания с автомобил или 198 тона CO2. Делът на устойчивите пътувания се увеличава от 61% преди кампанията до 76% по време на кампанията. Три седмици след края на кампанията тази цифра достига 75%, което показва по-висок ефект на задържане от този, постигнат в учебната година 2014-2015.

tabel-september-2016-300x270

Можете да видите резултатите и на инфографика tsg-infografiek-2016.

 

УЧЕБНА ГОДИНА 2014 – 2015

Резултати в България

В първата година от провеждането на играта се включиха 40 училища от 11 градове. Общият брой на участващите класове е 134 с 3194 деца.

Преди началото на играта 53.10% от децата използваха устойчив начин на транспорт (ходене пеша, с велосипед, с обществен транспорт или със споделена кола). По време на играта техният дял се увеличи на 78.92%, а подобряването на този показател продължи и след приключването на кампанията. последното измерване – две седмици след края на играта показва, че 81.11% от децата ползват устойчив начин на придвижване до и от училище.

По-подробно резултатите могат да бъдат видяни на графиките.

2014-2015_1a   2014-2015_2a

Резултати за цялата мрежа

През учебната година 2014-2015 TSG се проведе в 19 страни, като участие взеха 48,383 ученици от 325 училища в 169 градове. Икономиите на цялата мрежа по време на първата година от кампанията достигнаха 765,361 км на пътуванията с автомобил и 123 тона CO2. Размерът на устойчиви пътувания се увеличи от 62% преди кампанията до 82% по време на кампанията. Три седмици след това тази цифра е 79%, което показва по-голям брой устойчиви пътувания в сравнение с базовата величина преди началото на кампанията.

tabel-2-september-2015-241x300   tabel-september-2016-300x270

Резултатите за цялата мрежа могат да бъдат видяни и на инфографика tsg-infografiek-def, както и в подробен доклад tsgn_d5-3b_school-year-1_monitoringresults.