Terug naar de hoofdpagina Links Veel gestelde vragen Inloggen

Resultaten

Het diagram dat aan de rechterkant bovenaan deze website staat laat zien hoeveel COer bespaard is tijdens het lopende schooljaar. Dit wordt gemeten door de verandering van het aantal auto verplaatsingen in duurzame verplaatsingen. De COwaarde die onderaan staat laat het aantal ton COreductie zien. Hierboven staat het equivalent van het aantal bomen dat gepland moet worden om deze COreductie te realiseren. De boom bovenaan laat de voortgang ten opzichte van de CO2-doelstelling zien, als bladeren groen worden komen wij dichter bij onze doelstelling.

resultaten na 3 jaar TSG

 

 


Klik op de miniatuur voor volledige weergave van de infographic.

Miniature of the Infographic

Resultaten schooljaar 2015-2016

 

Resultaten in Nederland

In het schooljaar 2015-2016 hebben 11 scholen, 2200 leerlingen in 8 steden deelgenomen aan de Verkeersslang. In onderstaande grafiek staan de resultaten van het afgelopen schooljaar. Elke speelweek start met een voormeting. In de voormeting kijken we hoeveel kinderen op een duurzame manier naar school komen. Onder een duurzame manier verstaan wij lopen, fietsen, carpoolen of met het OV. Tijdens de speelweek meten we dit iedere dag en een paar weken na afloop van de speelweek meten we dit nogmaals.

resultaten van heel het netwerk

De Verkeersslang wordt inmiddels in 18 landen zeer succesvol gespeeld. Er hebben in het schooljaar 2015-2016 3968 klassen, 549 scholen in 267 steden meegespeeld. Na de speelweek zijn er 14% meer duurzame verplaatsingen. Het spel de Verkeersslang is in het afgelopen schooljaar door 82.902 leerlingen gespeeld! Meer informatie over de resultaten van het netwerk zie je op deze infographic.

Resultaten schooljaar 2014-2015

Resultaten in Nederland

In het voorjaar van 2015 hebben de eerste scholen in Nederland de vernieuwde Verkeersslang gespeeld! De grafiek hieronder laat de resultaten van het afgelopen schooljaar zien. Een aantal weken voor de start van de Verkeersslang hebben de Nederlandse scholen een voormeting uitgevoerd. 74% van de ritten naar school waren duurzaam. Een duurzame rit naar school betekent dat een leerling lopend, fietsend, met het openbaar vervoer of carpoolend naar school is gekomen. Tijdens de twee spelweken zijn 83% van de reizen naar school op een duurzame manier gemaakt. Een paar weken na afloop van de Verkeersslang hebben de scholen nog een keer gemeten hoe de leerlingen naar school reizen. Tijdens deze nameting reisde 76% op een duurzame manier naar school. Deze en eerdere campagnes laten zien dat de meeste scholen hun gestelde doelen halen en het aantal auto’s in het woon-school verkeer drastisch afneemt. Veel scholen schoren hoog tijdens de spelweken!

De grafiek hieronder laat het percentage ‘duurzame ritten’ naar school zien van schooljaar 2014-2015.

netherlands-2014_2015_vert

RESULTATEN VAN HEEL HET NETWERK

De Verkeersslang is in het schooljaar 2014-2015 in 18 landen gespeeld. In totaal hebben er 48.383 leerlingen in 2138 klassen, verdeeld over 325 scholen in 169 steden deelgenomen. Meer informatie over de resultaten van het Europese netwerk kunt u zien in deze infographic.