Späť na hlavnú stránku Odkazy Často kladené otázky (FAQ) Prihlásenie

Sieť

Cieľom siete Traffic Snake Game (TSG) je predovšetkým realizovať kampaň, šíriť jej vplyv a zdieľať výsledky a skúsenosti medzi jej účastníkmi. Európska komisia vybrala sieť TSG pre čiastočné financovanie v období 2014-2016. Projektový tím si kladie za cieľ vytvoriť celoeurópsky účinnú a dlhodobú podpornú sieť, ktorá bude kampaň realizovať v ďalších krajinách a šíriť jej vplyv.

Kampaň TSG je realizovaná v 18 európskych krajinách prostredníctvom národných kontaktných miest. Sú nimi organizácie, ktoré kampaň presadzujú, šíria o nej informácie a riadia realizáciu kampane vo svojej krajine. V mnohých krajinách je národné kontaktné miesto podporované miestnymi partnermi, ktorí majú na starosti praktické organizovanie kampane vo svojom meste alebo regióne.

Sieť TSG je koordinovaná organizáciou Mobiel 21 (Belgicko). Národné kontaktné miesta získavajú podporu a informácie od niekoľkých málo organizácií (Mobiel 21, DTV Consultants a WYG), tak aby koncept kampane mohol byť osvedčeným spôsobom realizovaný v ďalších krajinách.