Späť na hlavnú stránku Odkazy Často kladené otázky (FAQ) Prihlásenie

Vypĺňanie dát online cez interaktívnu tabuľu

Ak má vaša škola interaktívnu tabuľu s pripojením na internet, môžete vypĺňať zisťované údaje online. Pri vypĺňaní tak deti namiesto hlásenia sa k jednotlivým dopravným módom samé kliknú na tabuli na príslušnú formu dopravy ktorú použili na cestu do školy. Veľkosť bodiek sa po zadaním vstupov zmení v závislosti od počtu ciest jednotlivými módmi.

Pohľad na interaktívnu tabuľu

Pohľad na interaktívnu tabuľu


Použitie interaktívnej tabule

Použitie interaktívnej tabule

Učitelia môžu v prípade potreby opravovať vstupy, napr. pri viacnásobnom označení jedným žiakom. Učiteľ môže odstrániť posledné zmeny kliknutím na tlačidlo späť v pravom hornom rohu obrazovky. Pre zobrazenie hry na interaktívnej tabuli použite nasledovný postup:
1. Prihláste sa ako škola
2. Vyplňte dáta aspoň z jedného prieskumu, začnite Predbežným prieskumom.