Späť na hlavnú stránku Odkazy Často kladené otázky (FAQ) Prihlásenie

Ako hra funguje

Pozrite si video, ako kampaň funguje.


Keď je škola pripravená začať hru, je potrebné nájsť dva týždne v školskom roku, počas ktorých sa bude hrať. Môže sa jednať o akékoľvek dva týždne, ale odporúčame, aby sa pripojili k hre počas Európskeho týždňa mobility (16. až 22. september).

Počas dvoch týždňov deti nalepia bod na plagát vždy keď prídu do školy peši, na bicykli, alebo MHD. Pred začiatkom kampane si určí každá škola svoje ciele ohľadom zvýšenia používania udržateľnej dopravy pri dochádzaní do školy na základe merania vykonaného pred kampaňou. Cieľom je, aby po dvoch týždňoch trvania kampane deti zaplnili celého hada svojimi bodmi. Každý deň sa robí jednoduchý prieskum formou „zdvihnutých rúk“, aby sa zistilo aký pokrok zaznamenala škola v napĺňaní cieľov. Keď deti splnia určený limit (dosiahnu kľúčové miesto na plagáte hada), dostanú odmenu. Odmenou môže byť napr.: deň bez domácich úloh, 15 minút prestávky navyše, resp. niečo podobné. Keď deti zaplnia celého hada, môžu získať ešte väčšiu odmenu, napr. nový bicykel, stojan na bicykle, výlet, alebo inú odmenu, ktorú môže škola zorganizovať.

Tri týždne po skončení hry, sa zozbierajú a zanalyzujú všetky dáta z meraní pred, počas a po kampani, aby sa porovnali ciele, ktoré si škola dala na začiatku hry, s reálne dosiahnutými výsledkami.

Výbava pre hru obsahuje:

  • manuál pre učiteľov;
  • plagát hada (3,5 x 1 meter);
  • zelené nálepky a farebné samolepky (body);
  • list pre rodičov;
  • letáky;
  • samolepky, ako odmena pre deti za účasť v hre.

V apríly 2015 bola spustená verzia hry TSG 2.0! Táto aktualizácia hry robí hru ešte atraktívnejšou, najmä v krajinách, kde je už hra rozšírená. Cez TSG 2.0 môžu školy hrať hru S hadom na zebre prostredníctvom interaktívnej tabule alebo počítača. Tlačené materiály tak nie sú pre hru ďalej potrebné, čo môže znížiť celkové náklady. >> Čítajte viac

Pohľad na interaktívnu tabuľu

Pohľad na interaktívnu tabuľu

Použitie interaktívnej tabule

Použitie interaktívnej tabule

Verzia TSG 2.0 tiež ponúka možnosť dosahovania vyššieho skóre, lepšieho výsledku. Táto funkcionalita bola doplnená do hlavičky stránky každej školy. Čím viac udržateľných ciest teda škola vykoná, tým čistejšie bude mesto na obrázku. Nasledujúci obrázok ukazuje ako by mohlo mesto vyzerať po dvoch dňoch kampane:

Náhľad na panorámu mesta po dvoch dňoch hry

Ďalšou novinkou vo verzií TSG 2.0 je možnosť hrať hru druhý, tretí alebo aj štvrtý krát. Školy si tak môžu jednoduchšie porovnať výsledky z jednotlivých kôl priamo na ich stránke. Školy tak majú možnosť sledovať vývoj aj vo viacerých rokoch.