Zpět na hlavní stránku Odkazy Často kladené dotazy (FAQ) Přihlášení

Síť

Cílem sítě Traffic Snake Game (TSG) je především realizovat kampaň, šířit její dopad a sdílet výsledky a zkušenosti mezi jejími účastníky. Evropská komise vybrala síť TSG pro částečné financování v období 2014-2016. Projektový tým si klade za cíl vytvořit celoevropsky účinnou a dlouhodobou podpůrnou síť, která bude kampaň realizovat v dalších zemích a šířit její vliv.

Kampaň TSG je realizována v 18 evropských zemích prostřednictvím národních kontaktních míst. Jsou jimi organizace, které kampaň prosazují, šíří o ní informace a řídí realizaci kampaně ve své zemi. V mnoha zemích je národní kontaktní místo podporováno místními partnery, kteří mají na starosti praktické organizování kampaně ve svém městě nebo regionu.

Síť TSG je koordinována organizací Mobiel 21 (Belgie). Národní kontaktní místa získávají podporu a informace od několika málo organizací (Mobiel 21, DTV Consultants and WYG), tak aby koncept kampaně mohl být osvědčeným způsobem realizován v dalších zemích.